LIP VS 30 Vattentätningsmembran
 

En färdigblandad enkomponent flytande tätskikt för våtutrymmen 
 
◗    Inomhus
◗    Deformationsupptagande förmåga, klass 3
◗    Uppfyller kraven på vattentäta våtrum enligt BBV's branschregler
◗    Påföres med pensel, eller roller

Åtgång:
Se monteringsanvisning för respektive system.

Förpackning:
3 och 12 kg i plasthink

Användningsområde:
Vid krav som uppfyller BBVs branschregler används LIP VS 30 system 17.
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen av våtutrymmen av väggar och golv före uppsättning av keramiska beklädnader.
Vid krav på högt ånggenomgångsmotstånd som uppfyller BBVs branschregler används LIP VS 30 system 17 eller LIP Foliesystem 25

Underlag:
Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (se
www.bkr.se). Sugande underlag primas med förtunnad VS 20: 1 del VS 20 och 5 delar vatten (1:5)

 


             
LIP VS 30 Vattentätningsmembran
 

En färdigblandad enkomponent flytande tätskikt för våtutrymmen 
 
◗    Inomhus
◗    Deformationsupptagande förmåga, klass 3
◗    Uppfyller kraven på vattentäta våtrum enligt BBV's branschregler
◗    Påföres med pensel, eller roller

Åtgång:
Se monteringsanvisning för respektive system.

Förpackning:
3 och 12 kg i plasthink

Användningsområde:
Vid krav som uppfyller BBVs branschregler används LIP VS 30 system 17.
För intensiv och varaktig fuktbelastning i våtutrymmen av våtutrymmen av väggar och golv före uppsättning av keramiska beklädnader.
Vid krav på högt ånggenomgångsmotstånd som uppfyller BBVs branschregler används LIP VS 30 system 17 eller LIP Foliesystem 25

Underlag:
Används på icke sugande/sugande underlag av betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven i BBVs branschregler för vägg och golv (se
www.bkr.se). Sugande underlag primas med förtunnad VS 20: 1 del VS 20 och 5 delar vatten (1:5)