LIP CEMENT SPECIAL
 

Specjalny cement do szybkowiążących uszczelnień przeciwwodnych

Kolor:     
szary


Zużycie:  
do zmieszania ze spoiwem akrylowym do hydroizolacji LIP w proporcji 1:1


Opakowania: 
torby papierowe laminowane  5kg


Zakres stosowania:    
do stosowania w dwukomponentowej izolacji przeciwwodnej LIP 2K, wykorzystywanej w pomieszczeniach mokrych (zob. LIP 2K oraz LIP Zestaw do                                                                       
                                          
                                                                                    


             
LIP CEMENT SPECIAL
 

Specjalny cement do szybkowiążących uszczelnień przeciwwodnych

Kolor:     
szary


Zużycie:  
do zmieszania ze spoiwem akrylowym do hydroizolacji LIP w proporcji 1:1


Opakowania: 
torby papierowe laminowane  5kg


Zakres stosowania:    
do stosowania w dwukomponentowej izolacji przeciwwodnej LIP 2K, wykorzystywanej w pomieszczeniach mokrych (zob. LIP 2K oraz LIP Zestaw do