LIP 300 Väggspackel
 

Cementbaserad spackelmassa
 
◗    SS/EN: 998-1
◗    Upp till 10 mm i ett arbetsmoment
◗    Användning inomhus och utomhus
◗    Diffusionsöppen
◗    För våtrum
◗    Kornstorlek under 0,5 mm
◗    Väderbeständig

Färg:

Vit.

Blandningsförhållande:
6,0 liter vatten till 20 kg

Förpackning:
20  kg  plastlaminerade  papperspåsar. Ska lagras torrt.

Användningsområde:
För spackling, reparation och justering av väggar av betong, cementputs och stark kalkputs samt tegel. 0–10 mm per skikt.

Förbehandling:
Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP Grundrens G1. Om betongytan är porös på grund av ytslam slipas och dammsugs den noga före applicering. Släta-/glatta ytor slipas innan applicering. En primning ska alltid göras för att sluta porerna och binda damm. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast, bärkraftigt, ojämnt och fritt från släppmedel. Gamla färgskikt, olja, vax, putsrester och kalk, etc. ska tas bort.
Sugande underlag primas med LIP Primer 54, utspätt som 1 del primer och 10 delar vatten. Organiska underlag primas med koncentrerad LIP Primer 54.

20 kg:
Artikelnummer: 250008
 


 


             
LIP 300 Väggspackel
 

Cementbaserad spackelmassa
 
◗    SS/EN: 998-1
◗    Upp till 10 mm i ett arbetsmoment
◗    Användning inomhus och utomhus
◗    Diffusionsöppen
◗    För våtrum
◗    Kornstorlek under 0,5 mm
◗    Väderbeständig

Färg:

Vit.

Blandningsförhållande:
6,0 liter vatten till 20 kg

Förpackning:
20  kg  plastlaminerade  papperspåsar. Ska lagras torrt.

Användningsområde:
För spackling, reparation och justering av väggar av betong, cementputs och stark kalkputs samt tegel. 0–10 mm per skikt.

Förbehandling:
Borttagning av fett och tvålrester görs med LIP Grundrens G1. Om betongytan är porös på grund av ytslam slipas och dammsugs den noga före applicering. Släta-/glatta ytor slipas innan applicering. En primning ska alltid göras för att sluta porerna och binda damm. Underlaget kan vara torrt eller fuktigt, men ska vara fast, bärkraftigt, ojämnt och fritt från släppmedel. Gamla färgskikt, olja, vax, putsrester och kalk, etc. ska tas bort.
Sugande underlag primas med LIP Primer 54, utspätt som 1 del primer och 10 delar vatten. Organiska underlag primas med koncentrerad LIP Primer 54.

20 kg:
Artikelnummer: 250008