LIP Trope Kakelfix - Grå
 

Cementbaserad fästmassa

◗   C2-TE
◗   BBV-godkänd för våtrum
◗   För inomhus och utomhusbruk                             
◗   På befintligt kakel och vinyl
◗   Lämplig för golvvärme         

Färg:
Grå

Materialåtgång:
1,5 kg/mm/m2 beroende på keramik storlek och underlag.
Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Förpackning:
Plastlaminerade papperspåsar på 5 och 20 kg.

Användningsområde:      
För montering och läggning av kakel, klin-ker, marmor, skiffer, väggtegel, storformats-plattor, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska ris-ken för flammiga fogar, rekommenderar vi att använda LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekom-menderas. LIP Naturstensfix eller LIP Snabbtorkande Kakelfix.

Underlag:                
Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 2 månader. Slipsats äldre än 2 veckor och enligt gällande instruktioner. Lättbetongelement med fuktinnehåll på max. 8 %. På underlag där det kan före-komma spänningar/rörelser rekommende-ra vi att använd något av våra S1 klassade fästmassor. Anhydridgolv med fuktinnehåll på max. 0,5 %. Stabiliserade regelkonstruk-tioner (golv) enligt gällande standard. Ce-mentbaserad spackelmassa, våtrumsgips, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, fibergipsski-vor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsski-vor, vattenfasta fanérskivor, målade ytor (ej Epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintlig keramik.


             
LIP Trope Kakelfix - Grå
 

Cementbaserad fästmassa

◗   C2-TE
◗   BBV-godkänd för våtrum
◗   För inomhus och utomhusbruk                             
◗   På befintligt kakel och vinyl
◗   Lämplig för golvvärme         

Färg:
Grå

Materialåtgång:
1,5 kg/mm/m2 beroende på keramik storlek och underlag.
Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Förpackning:
Plastlaminerade papperspåsar på 5 och 20 kg.

Användningsområde:      
För montering och läggning av kakel, klin-ker, marmor, skiffer, väggtegel, storformats-plattor, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor används för att påskynda torktid och minska ris-ken för flammiga fogar, rekommenderar vi att använda LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkänslig natursten rekom-menderas. LIP Naturstensfix eller LIP Snabbtorkande Kakelfix.

Underlag:                
Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 2 månader. Slipsats äldre än 2 veckor och enligt gällande instruktioner. Lättbetongelement med fuktinnehåll på max. 8 %. På underlag där det kan före-komma spänningar/rörelser rekommende-ra vi att använd något av våra S1 klassade fästmassor. Anhydridgolv med fuktinnehåll på max. 0,5 %. Stabiliserade regelkonstruk-tioner (golv) enligt gällande standard. Ce-mentbaserad spackelmassa, våtrumsgips, gipsskivor, kalciumsilikatskivor, fibergipsski-vor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsski-vor, vattenfasta fanérskivor, målade ytor (ej Epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintlig keramik.