LIP Snabbtorkande Kakelfix
 

Cementbaserad, flexibel fästmassa


◗    C2-FE-S1
◗    BBV-godkänd för våtrum
◗    För inomhus och utomhus bruk
◗    Flexibel
◗    Lämplig för fuktkänslig natursten
◗    Lämplig för kompositplattor
◗    Lämplig för golvvärme
◗    Kan fogas efter 2–3 timmar

 
Färg:
Grå

Materialåtgång:
1,5 kg/mm/m² beroende på keramikstorlek och underlag.
Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.


Förpackning:
Plastlaminerade papperspåsar på 5 och 20 kg. Ska förvaras torrt.

Användningsområde:      
För montering och läggning av kakel, klinker, marmor, skiffer, väggtegel, storformatsplattor, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isoleringsskivor, betongsten, marksten etc.

Underlag:
Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 4 veckor. Slipsats som är äldre än 2 veckor. Lättklinkerbetongelement med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gällande standard. Anhydritgolv med fuktinnehåll på högst 0,5 %. Cementbaserad spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor, vattenfasta fanerskivor, målade ytor (ej Epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintligt kakel eller klinker.


             
LIP Snabbtorkande Kakelfix
 

Cementbaserad, flexibel fästmassa


◗    C2-FE-S1
◗    BBV-godkänd för våtrum
◗    För inomhus och utomhus bruk
◗    Flexibel
◗    Lämplig för fuktkänslig natursten
◗    Lämplig för kompositplattor
◗    Lämplig för golvvärme
◗    Kan fogas efter 2–3 timmar

 
Färg:
Grå

Materialåtgång:
1,5 kg/mm/m² beroende på keramikstorlek och underlag.
Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.


Förpackning:
Plastlaminerade papperspåsar på 5 och 20 kg. Ska förvaras torrt.

Användningsområde:      
För montering och läggning av kakel, klinker, marmor, skiffer, väggtegel, storformatsplattor, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isoleringsskivor, betongsten, marksten etc.

Underlag:
Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 4 veckor. Slipsats som är äldre än 2 veckor. Lättklinkerbetongelement med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gällande standard. Anhydritgolv med fuktinnehåll på högst 0,5 %. Cementbaserad spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor, vattenfasta fanerskivor, målade ytor (ej Epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintligt kakel eller klinker.