LIP Snabbtorkande Kakelfix
 

Cementbaserad, flexibel fästmassa


◗    C2-FE-S1
◗    BBV-godkänd för våtrum
◗    För inomhus och utomhus bruk
◗    Flexibel
◗    Lämplig för fuktkänslig natursten
◗    Lämplig för kompositplattor
◗    Lämplig för golvvärme
◗    Kan fogas efter 2–3 timmar
 
Färg:
Grå

Materialåtgång:
1,5 kg/mm/m² beroende på keramikstorlek och underlag.
Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Förpackning:
Plastlaminerade papperspåsar på 5 och 20 kg. Ska förvaras torrt.

Användningsområde:      
För montering och läggning av kakel, klinker, marmor, skiffer, väggtegel, storformatsplattor, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isoleringsskivor, betongsten, marksten etc.

Underlag:
Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 4 veckor. Slipsats som är äldre än 2 veckor. Lättklinkerbetongelement med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gällande standard. Anhydritgolv med fuktinnehåll på högst 0,5 %. Cementbaserad spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor, vattenfasta fanerskivor, målade ytor (ej Epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintligt kakel eller klinker.

 

20 kg:
Artikelnummer: 200034

5 kg:
Artikelnummer: 4037685


             
LIP Snabbtorkande Kakelfix
 

Cementbaserad, flexibel fästmassa


◗    C2-FE-S1
◗    BBV-godkänd för våtrum
◗    För inomhus och utomhus bruk
◗    Flexibel
◗    Lämplig för fuktkänslig natursten
◗    Lämplig för kompositplattor
◗    Lämplig för golvvärme
◗    Kan fogas efter 2–3 timmar
 
Färg:
Grå

Materialåtgång:
1,5 kg/mm/m² beroende på keramikstorlek och underlag.
Konkret åtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Förpackning:
Plastlaminerade papperspåsar på 5 och 20 kg. Ska förvaras torrt.

Användningsområde:      
För montering och läggning av kakel, klinker, marmor, skiffer, väggtegel, storformatsplattor, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isoleringsskivor, betongsten, marksten etc.

Underlag:
Gjutna betongväggar och golvytor som är äldre än 4 veckor. Slipsats som är äldre än 2 veckor. Lättklinkerbetongelement med max. fuktinnehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Stabiliserade regelkonstruktioner (golv) enligt gällande standard. Anhydritgolv med fuktinnehåll på högst 0,5 %. Cementbaserad spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatskivor, fibergipsskivor, polystyrenskivor avsedda för keramisk beklädnad, cementbaserade våtrumsskivor, vattenfasta fanerskivor, målade ytor (ej Epoxi), golvvinyl, terrazzo, befintligt kakel eller klinker.

 

20 kg:
Artikelnummer: 200034

5 kg:
Artikelnummer: 4037685