LIP Flexicol
 

Färdigblandad fästmassa med stor flexibilitet

◗    D2-E-S2
◗    Högflexibel S2-fästmassa
◗    På befintligt och nytt kakel
◗    Användning inomhus

Färg:
Vit.

Materialåtgång:
1,6 kg/mm/m² fästmassa. Konkret materialåtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Förpackning:
Plasthink med 1, 4 och 15 kg. Ska förvaras torrt och frostfritt.

Användningsområde:
marmor, isoleringsskivor etc. i torra utrymmen. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix eller LIP Snabbtorkande Kakelfix. Stabilisering av träbjälklag tillsammans med golvgips.
                      
Underlag:                         
äldre än 4 veckor. Slipsats som är mer än 2 veckor. Lättbetongelement med max. fukt­innehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydridgolv med fuktinnehåll på max. 0,5 %. Cementbaserad spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatski­vor, fibergipsskivor, polystyrenskivor med cementfiberarmerad yta, cementbasera­de våtrumsskivor ach andra sugande materials som är avsedda för keramisk beklädnad.


             
LIP Flexicol
 

Färdigblandad fästmassa med stor flexibilitet

◗    D2-E-S2
◗    Högflexibel S2-fästmassa
◗    På befintligt och nytt kakel
◗    Användning inomhus

Färg:
Vit.

Materialåtgång:
1,6 kg/mm/m² fästmassa. Konkret materialåtgång kan beräknas på lip.dk eller via LIPs app.

Förpackning:
Plasthink med 1, 4 och 15 kg. Ska förvaras torrt och frostfritt.

Användningsområde:
marmor, isoleringsskivor etc. i torra utrymmen. För fuktkänslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix eller LIP Snabbtorkande Kakelfix. Stabilisering av träbjälklag tillsammans med golvgips.
                      
Underlag:                         
äldre än 4 veckor. Slipsats som är mer än 2 veckor. Lättbetongelement med max. fukt­innehåll på 8 %. Tegel, puts och lättbetong. Anhydridgolv med fuktinnehåll på max. 0,5 %. Cementbaserad spackelmassa, gipsskivor, våtrumsgips, kalciumsilikatski­vor, fibergipsskivor, polystyrenskivor med cementfiberarmerad yta, cementbasera­de våtrumsskivor ach andra sugande materials som är avsedda för keramisk beklädnad.