LIP Flyttillsats
 

LIP Flyttillsats för LIP Multifog och LIP Fogmassa

◗    Inom- och utomhus
◗    Avsett för större ytor
◗    Lättflytande konsistens
◗    Ger kompakta och fyllda fogar

Färg:
Vitt pulver

Förpackning:
50g påse som är avsedd för 5 kg fogmassa.
250g påse som är avsedd för 25 kg fogmassa

Användningsområde
LIP Flyttillsats används som tillsats i LIP Multifog och i LIP Fogmassa, där det finns behov av en lättflytande cementfog. Vid användning av LIP Flyttillsats i fogmassan underlättas fogning av stora ytor. Dessutom får man en mer kompakt fog som gör det lättare att fylla fogen helt.
Obs: LIP Flyttillsats är lämplig endast som tillsats på golv.

 


             
LIP Flyttillsats
 

LIP Flyttillsats för LIP Multifog och LIP Fogmassa

◗    Inom- och utomhus
◗    Avsett för större ytor
◗    Lättflytande konsistens
◗    Ger kompakta och fyllda fogar

Färg:
Vitt pulver

Förpackning:
50g påse som är avsedd för 5 kg fogmassa.
250g påse som är avsedd för 25 kg fogmassa

Användningsområde
LIP Flyttillsats används som tillsats i LIP Multifog och i LIP Fogmassa, där det finns behov av en lättflytande cementfog. Vid användning av LIP Flyttillsats i fogmassan underlättas fogning av stora ytor. Dessutom får man en mer kompakt fog som gör det lättare att fylla fogen helt.
Obs: LIP Flyttillsats är lämplig endast som tillsats på golv.