LIP Polska Sp.z.o.o · ul. Grzybowska 77 · 00-844 Warszawa · Tlf.: +48 226615389 · Fax: +48 224570470LIP Polska Sp.z.o.o · ul. Grzybowska 77 · 00-844 Warszawa · Tlf.: +48 226615389 · Fax: +48 224570470