Radonsäkring

En effektivt flytande, radonsäkring bestående av LIP VS20, LIP VS30 och LIP ÅT-remsa. Nu är det möjligt att radonsäkra väggar och golv med ett flytande membran före montering av kakel, golvspackel, puts osv.

Se mer information
Produktinformation LIP VS 30
Produktinformation LIP VS 20
Produktinformation LIP ÅT-remsa
Testresultat från SP Sverige

En effektivt flytande, radonsäkring bestående av LIP VS20, LIP VS30 och LIP ÅT-remsa. Nu är det möjligt att radonsäkra väggar och golv med ett flytande membran före montering av kakel, golvspackel, puts osv.

Se mer information
Produktinformation LIP VS 30
Produktinformation LIP VS 20
Produktinformation LIP ÅT-remsa
Testresultat från SP Sverige

Radonsäkring