LIP Sverige AB
Korgvidegränd 1-3 · 162 44 Vällingby
Tlf.: + 46 (0)8-250070 · Fax: + 46 (0)8-250071

 Startsida     Produkter     Materialåtgang     Konstruktioner     Dokumentation     Om LIP     Kontakter     Miljö     Nyheter     Tekniska fakta   
               
Lewis Laxstjärtplåt

Form och armering i ett!

• Våtrumsgolv
• Klinker och natursten på träbjälklag
• Golvvärme på träbjälklag
• Lägenhetsskiljande bjälklag
• Brand- och ljuddämpande lägenhetsskiljare

Är ett säkert sätt att stabilisera ett träbjälklag utan golvspånskiva. Där plåten appliceras direkt på golvregeln därefter görs en pågjutning på minst 36 mm med Snabbslipsats, betong eller självnivellerande avjämningsmassa.

Konstruktions exempel med Lewis/Jafo Monteringsplatta 2 med förhöjningssats

Konstruktions exempel med Lewis/Purus Multi 300 Monteringsplatta

Broschyr
Monteringsanvisning
Tillbehör