LIP Bygningsartikler A/S
Industrivej 16 · DK-5580 Nørre Åby
Tlf.: +45 64 42 13 30 · Fax +45 64 42 34 08
E-mail: info@lip.dk
 Forside     Produktoversigt     Forbrugsberegner     Vejledninger     Dokumentation     Om LIP     Kontakt     Miljø     Nyheder     Tekniske fakta   
               
LIP Limmørtel

Cementbaseret bloklim
 
◗     CE: DS/EN 998-1/2
◗     Frostsikker

◗     Vandfast
◗     Som fugemørtel iblandet pudsesand
◗     Godkendt som konstruktionslim
◗     Stor vedhæftning
◗     Egnet som grovspartling
◗     Minimum svind

Farver:
Grå

Forbrug:
Ca. 1,8 kg / / mm.

Emballage:
25 kg plastlaminerede papirpose

Anvendelsesområde:
LIP Limmørtel er en cementbaseret tørmørtel  ­tilsat hæfteforbedrende additiver og velgraderet ovntørret kvartssand med en kornstørrelse på op til 0,5 mm.
LIP Limmørtel anvendes til limning og af be­lægningssten, heller, lecablokke, betonblokke, ­klinkerbeton, fundamentblokke, brøndringe, ­skorstenselementer, plantesten samt til spartling og udfyldning af huller i vægge.
LIP Limmørtel kan anvendes i lagtykkelser fra 0-10 mm i én arbejdsgang. Såfremt at lagtykkelse overstiger 10 mm anbefales det at tilsætte yder­ligere 10-20% ovntørret kvartssand i kornstørrelsen 0-2 mm.
LIP Limmørtel kan anvendes i 4 timer ved 20ºC og kan benyttes såvel udendørs som indendørs ved temperaturer ned til 5ºC. Bemærk at hærdningen sker langsommere ved lave tempera­turer og hurtigere ved høje temperaturer.


Forbrugsberegner