LIP 746
 

Allround lim med kraftigt våthugg och goda återaktiveringsegenskaper

   Kraftigt våthugg
   Lång öppentid
   Återaktiveringsegenskaper
   Homogen vinyl
   Vinyl med skum- eller vävbaksida
   Kork med PVC-baksida
   Nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida.

Materialåtgång:
Ca 4 m²/liter (golv- och väggvinyl).

Förpackning:
14 kg Plasthink.

Användningsområde:
Lämpligt till våt- och häftlimning av golv- och väggvinyl. Används for limning av homogen vinyl, vinyl med skum- eller vävbaksida, kork med PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida på sugande och icke sugande underlag.

OBS!: Vid golvvärme – måste särskild hänsyn tas till beläggningsleverantörens anvisningar. Följ alltid golvleverantörens anvisningar.


             
LIP 746
 

Allround lim med kraftigt våthugg och goda återaktiveringsegenskaper

   Kraftigt våthugg
   Lång öppentid
   Återaktiveringsegenskaper
   Homogen vinyl
   Vinyl med skum- eller vävbaksida
   Kork med PVC-baksida
   Nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida.

Materialåtgång:
Ca 4 m²/liter (golv- och väggvinyl).

Förpackning:
14 kg Plasthink.

Användningsområde:
Lämpligt till våt- och häftlimning av golv- och väggvinyl. Används for limning av homogen vinyl, vinyl med skum- eller vävbaksida, kork med PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida på sugande och icke sugande underlag.

OBS!: Vid golvvärme – måste särskild hänsyn tas till beläggningsleverantörens anvisningar. Följ alltid golvleverantörens anvisningar.