LIP 745
 

Allround lim med kraftigt våthugg och kort öppentid

   Kraftigt våthugg
   PVC fria golv
   Kort öppentid
   Homogen vinyl
   Vinyl med skum- eller vävbaksida
   Kork med PVC-baksida
   Nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida
   Vissa ¨gummigolv¨
   Underlag ≤ RF 90 (sjunkande, ej tillskjutande mark fukt)
   Låga emissionsvärden EC 1.

Materialåtgång:
Ca 4 m²/liter (golv- och väggvinyl).

Förpackning:
14 kg Plasthink.

Användningsområde:
Lämpligt till våt- och häftlimning av golv- och väggvinyl inomhus. Används för limning av homogen vinyl, vinyl med skum- eller vävbaksida, PVC-fria golv, viss typ av gummigolv, kork med PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida på sugande och icke sugande underlag.

OBS!: Vid golvvärme – måste särskild hänsyn tas till beläggningsleverantörens anvisningar. Följ alltid golvleverantörens anvisningar.


             
LIP 745
 

Allround lim med kraftigt våthugg och kort öppentid

   Kraftigt våthugg
   PVC fria golv
   Kort öppentid
   Homogen vinyl
   Vinyl med skum- eller vävbaksida
   Kork med PVC-baksida
   Nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida
   Vissa ¨gummigolv¨
   Underlag ≤ RF 90 (sjunkande, ej tillskjutande mark fukt)
   Låga emissionsvärden EC 1.

Materialåtgång:
Ca 4 m²/liter (golv- och väggvinyl).

Förpackning:
14 kg Plasthink.

Användningsområde:
Lämpligt till våt- och häftlimning av golv- och väggvinyl inomhus. Används för limning av homogen vinyl, vinyl med skum- eller vävbaksida, PVC-fria golv, viss typ av gummigolv, kork med PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida, nålfilt, mattor med latex eller PVC-baksida på sugande och icke sugande underlag.

OBS!: Vid golvvärme – måste särskild hänsyn tas till beläggningsleverantörens anvisningar. Följ alltid golvleverantörens anvisningar.