LIP Sverige AB
Korgvidegränd 1-3 · 162 44 Vällingby
Tlf.: + 46 (0)8-250070 · Fax: + 46 (0)8-250071

 Startsida     Produkter     Materialåtgang     Konstruktioner     Dokumentation     Om LIP     Kontakter     Miljö     Nyheter     Tekniska fakta   
Miljö

LIP MILJÖPOLICY
Vi erbjuder våra kunder byggvaror med hög kvalitet och minsta möjliga påverkan på miljön.

Vid tillverkningen strävar vi efter en låg energianvändning, minsta möjliga utsläpp till luft, vatten och mark samt minimering av restprodukter genom återanvändning i tillverkningsprocessen. Våra produkters håller ständigt en hög kvalitet genom kontinuerliga kvalitetskontroler, både externt och internt.

Genom god transportlogistik kan vi erbjuda transporter direkt från tillverkning till kund och därigenom uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

I byggvarudeklarationer visar vi att våra produkter klarer kundernas högt ställda miljökrav.

Genom miljömedvetna medarbetare och utvärdering av vår verksamhet uppnår vi en ständig forbättring.

I vår verksamhet uppfyller vi rådande miljölagstiftning.