LIP Sverige AB
Korgvidegränd 1-3 · 162 44 Vällingby
Tlf.: + 46 (0)8-250070 · Fax: + 46 (0)8-250071

 Startsida     Produkter     Materialåtgang     Konstruktioner     Dokumentation     Om LIP     Kontakter     Miljö     Nyheter     Tekniska fakta   
Kontakter

 

KONSULENT DISTRIKT
Lars Lindqvist
Mobil: +46 (0) 705 370 607
E-mail: ll@lip.dk
1
Martin Erasmie
Mobil: +46 (0) 709 391 122
E-mail: me@lip.dk
2, 4
Stefan Hjort
Mobil: +46 (0) 709 326 007
E-mail: sh@lip.dk
3

Leif Dandanell
Mobil: +46 (0) 705 399 820
E-mail: ld@lip.dk

4
Jonas Svensson
Mobil: +46 (0) 706 140 700
E-mail: js@lip.dk
5
Martin Lindqvist
Mobil: +46 (0) 709 611 655
E-mail: ml@lip.dk
6
Anders Wittingfors
Mobil: +46 (0) 705 664 400
E-mail: aw@lip.dk
7

Jerry Lindström
Försäljningschef

Mobil: +46 (0) 703 709 044
E-mail: jl@lip.dk

 
KONTOR  

LIP SVERIGE AB
Korgvidegränd 1-3
162 44 Vällingby
Sverige

Tele: +46 (0) 8-250070
Fax: +46 (0) 8-250071

E-mail: infosverige@lip.dk