LIP Sverige AB
Korgvidegränd 1-3 · 162 44 Vällingby
Tlf.: + 46 (0)8-250070 · Fax: + 46 (0)8-250071

 Startsida     Produkter     Materialåtgang     Konstruktioner     Dokumentation     Om LIP     Kontakter     Miljö     Nyheter     Tekniska fakta   
 
 
 
"Inte bara en påse"
En påses väg genom LIP fabriken
Aktuella kurser
Se här
 
Nu har det blivit enkelt att göra en kvalitetsrapport
 
 
 
Mycket låga emissionsvärden
CE märkt produktionsprocess
LIP - när det produceras med kvalitet