Vejledning i udfyldelse af Arbejdspladsbrugsanvisning for LIP's produkter.

Start med at gemme apb-en på din egen pc.Brug tabulator eller pil-tasterne til at komme rundt i dokumentet.Hvis du vil have et linieskift brug Shift + enter.I følgende sektioner skal følgende oplysninger angives:Sektion 4 skal der altid angives et telefonnummer, hvor der kan tilkaldes hjælp samtplacering af førstehjælp udstyr og nødbruser.Sektion 5 skal der angives placering af slukningsmateriel og eventuelle brandprocedurer.Sektion 6 angives placering af hjælpemidler til opsamling af spild og eventuelleforholdsregler, der ikke allerede er beskrevet.Sektion 7 skal der angives oplagringssted og eventuelle forholdsregler, der ikke allerede erbeskrevet.Sektion 8 angives type/mærke og eventuel placering af personlige værnemidler. Der ertaget hensyn til regler om arbejde med kodenummerede produkter og hygiejniskeforholdsregler.Sektion 13 skal der oplyses, hvor affald skal afleveres, og hvor særlige beholdere erplaceret.Sektion 14 angives nødvendige foranstaltninger ved intern transport for produktet.Sektion 16 skal der oplyses om anvendelse og eventuelle anvendelsesbegrænsninger ivirksomheden samt eventuelle virksomhedskrav til uddannelse og instruktion skal anføres.

Desuden kan der her angives andre relevante praktiske oplysninger.

Vejledning i udfyldelse af Arbejdspladsbrugsanvisning for LIP's produkter.

Start med at gemme apb-en på din egen pc.Brug tabulator eller pil-tasterne til at komme rundt i dokumentet.Hvis du vil have et linieskift brug Shift + enter.I følgende sektioner skal følgende oplysninger angives:Sektion 4 skal der altid angives et telefonnummer, hvor der kan tilkaldes hjælp samtplacering af førstehjælp udstyr og nødbruser.Sektion 5 skal der angives placering af slukningsmateriel og eventuelle brandprocedurer.Sektion 6 angives placering af hjælpemidler til opsamling af spild og eventuelleforholdsregler, der ikke allerede er beskrevet.Sektion 7 skal der angives oplagringssted og eventuelle forholdsregler, der ikke allerede erbeskrevet.Sektion 8 angives type/mærke og eventuel placering af personlige værnemidler. Der ertaget hensyn til regler om arbejde med kodenummerede produkter og hygiejniskeforholdsregler.Sektion 13 skal der oplyses, hvor affald skal afleveres, og hvor særlige beholdere erplaceret.Sektion 14 angives nødvendige foranstaltninger ved intern transport for produktet.Sektion 16 skal der oplyses om anvendelse og eventuelle anvendelsesbegrænsninger ivirksomheden samt eventuelle virksomhedskrav til uddannelse og instruktion skal anføres.

Desuden kan der her angives andre relevante praktiske oplysninger.